Sikker Jobbanalyse

Sikker Jobbanalyse (SJA) er en systematisk analyse av risikoelementer som man foretar før en arbeidsoppgave utføres.

SJA inngår i internkontrollsystemet til bedriftene og kan være aktuelt for både rutine-arbeid og forefallende arbeid.